• Vyšetření znamének digitálním dermatoskopem zdarma

  Vyšetření znamének digitálním dermatoskopem zdarma

  Vyšetření znemének digitálním dermatoskopem

  Nabízíme vyšetření digitálním dermatoskopem zdarma pro pojištěnce VZP, VoZP, ZPŠ, ČPZPP. Vyšetření je klíčové z hlediska prevence melanomu – rakoviny kůže, proto neváhejte a navštivte naše zařízení. V ordinaci korektivní dermatologie je možné znaménka vyšetřit moderní počítačovou metodou.

  Pigmentové névy, neboli mateřská znaménka, jsou výrůstky na kůži, kterým je nutné věnovat náležitou pozornost. Mohou se totiž kdykoli vyvinout v melanom – zhoubný nádor kůže, jehož výskyt v poslední době stoupá a jedinou efektivní léčbou je včasný záchyt s chirurgickým odstraněním.

  Pro vyšetření pigmentových névů používáme Digitální dermatoskop microDERM® – moderní technologii k vyšetření pigmentových névů. Obraz névu je až 50x zvětšen, změřen jeho obvod a ve dvou osách na sebe kolmých jeho průměr. Vedle přesného proměření znaménka jsou pomocí obrazové analýzy extrahovány charakteristické kvantifikovatelné znaky. To umožňuje posouzení nálezu podle ABCD pravidla*, rozšířeného o důležité parametry: struktura kůže a textura kůže.

  Počítač vyšetřovaný projev sám vyhodnotí a poskytne skóre podezření. Validita skóre je dána zpracovanými údaji z přibližně 21 000 vyšetřených pigmentových névů, získaných exkluzivně v rámci studie DANAOS (Diagnosis And Neural Analysis of Skin Cancer) financované EU. Data byla sbírána na 14 různých klinických pracovištích v rámci Evropy. Soubor údajů je ve formě databáze řízené umělou neuronovou sítí, která je součástí expertní části dermatoskopu. Na podkladu neuronových sítí byla vyvinuta vyhodnocovací technologie, která využívá nejnovější vědecké poznatky poprvé v dermatologii. S každým zobrazením uloženým do této mezinárodní sítě se zvyšuje přesnost microDERM® analýzy a následně i diagnózy.

  Výhodou přístroje je uložení obrazu a jeho rozměrů v paměti k posouzení stavu při dalším vyšetření a objektivizaci získaných údajů. Jedná se o nenahraditelného pomocníka při vyšetření pigmentových névů na těle pacienta, který poskytuje cenné údaje při stanovení konečné diagnózy dermatologem.

  * Pro snadnější kontrolu, která znaménka je potřeba sledovat, se dá použít Pravidlo, pro zjednodušení označované jako A-B-C-D-E. Jestliže si u jednoho bodu po prozkoumání znaménka odpovíte kladně, je čas se vydat k lékaři.

  A – asymetrie
  B – irregular border – hranice nepravidelná
  C – color – nepravidelná barva – od hnědé po červenou, růžovou
  D – diameter – větší než 5mm (někde uvádějí 6mm)
  E – evolution – jakákoliv progrese, změna, vývoj.

  Leave a reply →