• Hydratace v zimě

  Voda je nezbytnou součástí života na zemi. Obklopuje nás a její množství je z hlediska našeho vnímání ohromující. Na planetě Zemi je asi 1,4 biliónu kubických vody, tedy množství nepředstavitelné. Je všude – kolem nás i v nás.

  Velmi zajímavý je poznatek, že pouze 3 % z tohoto ohromného množství lze využít. Zde se ovšem nabízí představa žíznícího člověka na voru uprostřed obrovské masy vody moře, protože pouze 0,1 % z ohromného celkového množství tvoří pitná voda. Pro naši představu z každých pěti litrů vody je pitná pouze jen jedna čajová lžička. Koloběh vody na zemi je záležitost velmi složitá a někdy i ovlivnitelná nežádoucími vlivy. Především naše civilizační činnosti do určité míry ovlivňují tento koloběh a tím i další problematiku např. počasí.
  Jak jsme se již zmínili, voda je nutná nejen pro život a zdraví, ale i pro krásu. Základem je i dostatečný příjem kvalitních tekutin. Ovšem hovoříme-li zde o vodě pro krásu, hovoříme o vodě obsažené v kůži a jejích přídatných orgánech např. ve vlasech.

   

  Hydratace pokožky

  O obsahu vody v kůži již bylo mnohé napsáno, neuškodí ovšem lehké opakování. Je důležitá především voda v povrchové vrstvě kůže – pokožce (epidermis). Zde nacházíme v povrchovém ochranním filmu a rohové vrstvě 2-10 % a v dalších vrstvách pak asi 72 % vody. V druhé vrstvě – škáře (koriu) – 61-71 % a v podkoží asi 30 %vody. Voda je vázaná na buňky, na mezibuněčnou hmotu a ve speciálních vrstvách, které nazýváme vodní bariéry.
  První vodní bariérou je hydrolipidický film (ochranná vrstvička z vody a tuků), která je prvním nárazníkem. Druhá pak mezi rohovou vrstvou a vrstvou světlou či zrnitou. Oba tyto systémy slouží k udržení vody v kůži a tímto se podílejí na udržení správných vlastností kůže. K optimálnímu množství vody v kůži nepřispívají jen vnitřní vlivy, ale i dobrá ochranná péče s přihlédnutím k aktuálnímu stavu kůže. Zde je důležité zmínit známý mýtus, že hydratační krémy tlačí vodu do buněk, které pak pod vlivem mrazivého počasí praskají a trhají se. Není to pravda, správné hydratační krémy se snaží udržovat optimální hydrataci pokožky. V zimních měsících vlivem zhoršených podmínek okolního prostředí dokonce nedostačují, a proto kůže ztrácí větší množství vody a objevuje se zimní xerosa. Tedy žádné potrhané buňky, ale suchá kůže.

  Hydratace vlasů

  Kůži známe, ale jak je to např. s hydratací – obsahem vody ve vlasu? I to je velmi důležité, ovšem jedná se o oblast, jež je méně známá. Zdravé vlasy obsahují 10–16 % vody. Udržet správný obsah vody ve vlasu je velmi důležité. Voda se nachází v celé délce vlasů. Nejvíce je jí v oblasti vlasových cibulek, s délkou vlasu obsah vody klesá. Optimální obsah vody se podílí na udržení struktury vlasu, ochraně před škodlivými vlivy, zajišťuje pružnost, pevnost a další vlastnosti vlasu. Správně hydratované vlasy jsou lesklé, jemné, nadýchané a netřepí se.
  Na udržení vody ve vlasu se především podílejí některé aminokyseliny, které na sebe váží vodu a tím ji drží na správném místě. Jestliže vlas ztrácí vodu, je matný, jeho povrch není hladký, často se třepí až láme. Pro udržení vody ve vlasu je nutná správná zevní i vnitřní péče – kvalitní vlasové přípravky, správný pitný režim aj. A co škodí ? Nekvalitní vlasové přípravky, suchý vzduch, horké fénování, kouření a v neposlední řadě znečištění ovzduší – smog.
  Opět je nutné podotknout, že ani vlasové přípravky, které napomáhají udržet optimální množství vody ve vlasu, není třeba v zimním období odmítat. Pravdou je, že zima je menším zatěžkávacím obdobím než léto (mnohem škodlivější než nízké teploty je ultrafialové záření) a zimní suchost vlasů zatím nebyla popisována, ale díky povětrnostním vlivům může docházet ke zvýšeným ztrátám vody i z vlasových struktur.
  Běžná péče se nijak neliší, ale v zimě nedoporučujeme vlasy upravovat do tzv. mokrých stylů a nedoporučujeme ani gelování vlasů. Na horách, pokud jsme vystaveni zvýšené expozici ultrafialového záření (bez ochranné pokrývky hlavy), je pak vhodné užívat vlasové ochranné sluneční přípravky.

  Leave a reply →