• Botulotoxin a jeho aplikace

  Dlouhodobým a opakovaným zapojováním různých mimických svalů v obličeji a na krku vznikají tzv. mimické neboli dynamické vrásky, které jsou zásadním estetickým problémem.

  Objev botulotoxinu

  Řešení se dlouho hledalo. Stále ovšem nebyla k dispozici látka, která by s minimem vedlejších účinků způsobila kompletní vyblokování činnosti některých svalů bez vlivu na jiné svalové skupiny. Experimenty s látkami, které svou činností způsobují omezení či vyřazení vlivu nervových vláken na svaly či svalové skupiny – tzv. chemodenervaci, se datují již od počátku dvacátého století. V dvacátých letech byly provedeny první experimenty s aplikací botulotoxinu pro zeslabení svalové činnosti. Do této doby byl znám pouze svými negativními účinky, jako jed vznikající při nedokonalé úpravě masových a zeleninových konzerv („klobásový jed“).
  Ovšem díky pozorování tzv. botulismu – otravy po požití kontaminovaných jídel, bylo zjištěno, že způsobuje vyřazení činnosti svalů – paralýzu, blokem přenosu nervového vzruchu. Botulotoxin – exotoxin, produkt bakterie Clostridium botulinum – byl připraven v syntetické krystalické podobě již v roce 1946, kdy dětský oftalmolog Dr.Alan Scot ve spolupráci s Dr. Edwardem J. Schantzem použili botulotoxin v léčbě. Od osmdesátých let je botulotoxin užíván v neurologii pro léčbu onemocnění způsobených zvýšeným napětím či stažením svalu (esenciální blefarospasmus, strabismus – šilhání, fokální cervikální dystonie, hemispasmy). Přestože šilhání byla jedna z prvních neurologických indikací, pouze tato indikace byla již opuštěna. U všech ostatních se léčba botulotoxinem osvědčila a dosud se plně užívá.
  Při ošetřování nadměrně stažených svalů v oblasti obličeje si lékaři všimli, že po ošetření je blokován přenos nervového vzruchu, dochází ke znehybnění svalu a po povolení svalového spasmu (stažení) dochází zároveň také k vypnutí kůže nad ošetřenou oblastí. Přenos vzruchu se obnovuje postupně, tak jak pučí nová nervová zakončení a v podstatě obrůstají místo, které bylo definitivně vyřazeno z činnosti.
  Účinek botulotoxinu na mimické vrásky popsal v roce 1992 Alstair Carruthers. O této doby se tato estetická indikace neustále rozšiřuje a využívá se i v dalších oblastech jako je léčba fokální hyperhidrosy (nadměrného pocení).

  Botulotoxin a vrásky

  Aplikace botulotoxinu určena pouze a jedině do rukou odborného a speciálně zaškoleného lékaře. Procedura je ambulantní s minimální zátěží, klienti ji mohou absolvovat i během tzv. obědové pauzy.
  Klient je lékařem důkladně poučen o mechanismu účinku, aplikovaném přípravku i možných nežádoucích efektech. Vždy podepisuje informovaný souhlas s procedurou a zároveň je poučen o období po výkonu. Přípravou je zde pouze důkladné poučení a zjištění zdravotního stavu klienta, u mimických – dynamických vrásek stupeň stažení a možnost výsledného efektu. Zjistí se také hlavní důvod a zhodnotí se možnosti efektivní léčby. Klient získá informace také o dočasnosti efektu (po první aplikaci 4-6 měsíců, po dalších 6-12 měsíců), nutné je opakování procedur (ne dříve než za dva měsíce) a možné jsou kombinace s jinými metodami (laser resurfacing, chemický peeling, implatační materiály, plastickochirurgické operace).

  Kontraindikace

  Někteří klienti nemohou být ošetřeni, protože kontraindikacemi výkonu jsou: těhotenství a kojení, neuromuskulární choroby (myastenia gravis), alergické reakce na látky přidané nebo na botulotoxin, užívání některých antibiotik, zánět či akutní kožní infekce v místě aplikace, u klientů užívajících větší množství preparátů proti zánětu (např. nesteroidní antirevmatika) větší riziko modřin a u klientů s nerealistickými očekáváním event. u těch, kde není záruka spolupráce po výkonu.

  Aplikace

  Výkon při ošetření mimických vrásek v oblasti obličeje a krku se provádí ve vzpřímené poloze nejčastěji v sedě. Klient si opře hlavu o pevnou podložku a lékař aplikuje roztok botulotoxinu (zředěný) přímo do svalů. Množství jednotek botulotoxinu se liší podle lokality, síly stažení svalu a typu aplikované látky. Aplikace není bez nepříjemných pocitů a určité bolestivosti, ale ta není velká. Závisí na individuální vnímavosti klienta. Jedná se o pocit vpichu, poté tlak a štípání z aplikace přípravku. Není pravda, jak bylo uvedeno v některých článcích, že se jedná o nesnesitelnou bolest!!!
  Po ukončení výkonu klient odchází bez doprovodu a většinou během několika minut o provedením výkonu ani neví. Při aplikaci se používá velmi jemná jehlička a aplikují se malá množství látky. V estetické indikaci jsou množství 1000x nižší než v indikaci neurologické.

  Po výkonu

  Po výkonu musí klient dodržovat tato pravidla:

  nesmí si po dobu 4 hodin lehnout (možná je pouze poloha vzpřímená – stoj, sed)
  nesmí si místo masírovat, ani se ho jinak dotýkat
  nesmí do prostorů, kde dochází k velkým změnám tlaku a to po dobu 6 hodin
  musí maximálně využívat mimiku ošetřeného svalu minimálně 2 hodiny po výkonu (pro dobré rozložení účinné látky v daném svalu)
  při event. komplikacích musí ihned informovat ošetřujícího lékaře
  u aplikací v oblasti dolního víčka může užívat po dobu jednoho týdne oční kapky (umělé slzy).
  Efekt nastupuje během 2-21 dnů po výkonu. Pak klient nemůže ošetřenou partií pohnout a dochází k vyhlazení kožních mimických vrásek. Efekt je ovšem dočasný.

  Co botulotoxin řeší

  V současnosti jsou nejpopulárnější tyto lokalizace – mimické vrásky:

  glabela meziočí – svaly ovlivňující centrální kolmou vrásku mezi obočím a vrásy na horní části nosu – ovlivňuje zamračený, soustředěný výraz. Jejím uvolněním získává obličej veselý mladistvý vzhled.

   

  • čelo – vrásky údivu, horizontální linie přes celé čelo. Vyblokováním tohoto svalu je čelo zcela hladké.
  • spánková oblast – vrásky „vraních stop“, vějířky smíchu. Po aplikaci do této oblasti smích již nerololuje jemnou kůži na spáncích, a přesto je přirozený.
  • V ostaních indikacích: spodní víčko, ústní koutky, nasolabiílní vrásky (nosoretní), kolmé vrásky na horním rtu, brada a krk se botulotoxin užívá, ale jsou to tzv. nové moderní lokalizace. Zde je nervosvalové zásobení velmi složité, a proto je nutné aplikovat s maximální opatrností a velmi přesně do daných bodů.

  Botulotoxin má v oblasti estetické medicíny široké pole působnosti a je jedinou ideální ambulantní procedurou pro řešení problému mimických vrásek a nadměrného pocení. I přes relativní finanční náročnost ošetření se efekt minimálně vyrovná vynaloženým nákladům.

  Leave a reply →